Титан Пропъртис

Договор за наем, сключен без нотариална заверка, е невалиден.

Истина или мит?

Верният отговор е…МИТ.

Следва да се знае, че законът не изисква определена форма (с или без да бъде нотариално заверен), за да бъде действителен договорът за наем. Напълно възможно и законно е договорките между двете страни да бъдат направени устно. Трябва да знаете обаче, че при евентуални нарушения на устния договор, същите са трудно доказуеми. Именно и заради това, най-често срещан е договорът в писмена форма, без нотариална заверка или т.нар. обикновен писмен договор.

При сключването на сделки за наем на търговски помещения и помещения с по-висока стойност, обаче, препоръчваме задължителна нотариална заверка на договорa за наем, тъй като по този начин можем да получим по-интензивна правна защита и като наемател, и като наемодател.

Подготвили сме ви още няколко подробности, свързани с договора за наем, с които ще си спестите много от въпросите. Продължете да четете!

Форма на договора:

Обикновено повечето договори за наем са в стандартна форма, но разбира се, е възможно сключването на договор с по-специфични клаузи, които да гарантират вашия интерес като наемател или наемодател.

Срок на договора:

Най-вероятно се чудите защо повечето консултанти съветват Договорът за наем да се сключи за срок от 1 (една) година? Това е така, защото ситуацията позволява, при подновяването на договора след изтичането на срока му, някои от условията, които не ви устройват към момента, да бъдат предоговорени. Освен всичко останало, по този начин се избягва и задължението за задължителното вписване на договор за наем на недвижим имот в имотния регистър в Агенцията по вписванията.

Продължителност на договора:

Според ЗЗД продължителността на Договора за наем не може да бъде повече от 10 (десет) години, с изключение на този, който касае търговска сделка.

Договорът за наем се счита за прекратен, след изтичането му, освен в случаите, когато двете страни не се договорят допълнително за продължаването му. Важно е да се знае, че във всички случаи, договорът за наем, може да бъде прекратен и преждевременно. Обикновено предизвестието е със срок от 1 месец (може да бъде 2,3 и т.н.). В някои случаи по неспазване условията по договора, страните могат да изискат и законово прекратяване без съответното договорено предизвестие.

За да сте напълно спокойни по време на сделката с недвижими имот, без значение от коя страна на договора сте, за вас работи нашият юридически отдел, а консултантите ни са запознати с всички подробности по тази важна процедура.

Данни за имот